Montaż, serwis, konserwacja

Montaż, serwis, konserwacja

  • Firma ROZET FHU Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo powstała w 1992 roku. Firma nieustannie inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, zaawansowane technologie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój firmy, aby świadczone przez nas usługi montażowe i serwisowe były na najwyższym poziomie.

  • Zajmujemy się dostawą, montażem i serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, wszystkich wiodących producentów tych urządzeń.

  • Posiadamy świadectwa kwalifikacji oraz świadectwa serwisowe tzw. APS. Świadczymy usługę projektową i wykonawczą. Misją firmy jest zapewnienie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

Swoją pracę dzielimy na trzy związane ze sobą grupy:

Mamy świadomość, że jakość powietrza w najbliższej strefie przebywania człowieka wpływa w sposób znaczący na zdrowie, dlatego dostarczamy urządzenia, które oczyszczają powietrze w pomieszczeniach w których przebywają ludzie. Poprawiają one jakość powietrza, którym oddychamy na co dzień.

Systemy klimatyzacji w dobie nowej ery mają za zadanie nie tylko utrzymywać żądane parametry mikroklimatu na zadanym, żądanym poziomie, ale i wpasowywać się w ramy współczesnej bądź starodawnej architektury budynku.

To systemy uzdatniania powietrza, spełniające wyżej wymienione wymogi oraz pełniące funkcję klimatyzacji indywidualnej. Klimatyzacja indywidualna skuteczniej niż ogólna zapewnia poczucie komfortu cieplnego i właściwą higienizację powietrza wewnętrznego w obiektach zbiorowego przebywania ludzi, takich jak kino, teatr, aule itp.
Mikroklimat jest definiowany jako klimat, występujący w pomieszczeniu wewnętrznym, użytkowanym przez ludzi, na który ma wpływ szereg czynników, między innymi takich jak: temperatura powietrza (za wysoka, za niska – powoduje dyskomfort i jest odczuwalna indywidualnie).

Chłodnictwo jest techniką mającą na celu obniżenie temperatury pewnego ciała czy środowiska poniżej temperatury otoczenia i utrzymanie jej na żądanym poziomie.

Zadanie chłodnictwa w zakresie przemysłu spożywczego polega na regulowaniu zmian zachodzących w artykułach spożywczych szybko psujących się, które stanowią bardzo dużą część wszystkich konsumowanych środków spożywczych.

Tak jak przy suszeniu staramy się przez usunięcie wody uniemożliwić drobnoustrojom życie i rozwijanie się, podobnie przez obniżenie temperatury i odprowadzenie ciepła dążymy do stworzenia warunków, w których życie i rozmnażanie się drobnoustrojów jest silnie zahamowane. Sam produkt zachowuje właściwość produktu świeżego ze smakowymi włącznie, również jak i zawartość witamin, enzymów itp. Poza tym pewne procesy, jak dojrzewanie mięsa i serów, procesy fermentacyjne zachodzące pod wpływem drożdży przy wyrobie piwa i wina, zakwaszanie śmietany do wyrobu masła itp. wymagają określonych temperatur. Dzięki chłodnictwu jest obecnie możliwe przewożenie środków spożywczych.